Өдөр тутам

Мэдээлэл

БМИҮЗ-ийн ажлын албанаас дотоодын шинжээч бэлтгэх, эрх олгох сургалтыг зохион байгуулна
БМИҮЗ-ийн ажлын албанаас дотоодын шинжээч бэлтгэх, эрх олгох сургалтыг зохион байгуулна

БМИҮЗ-ийн ажлын албанаас дотоодын шинжээч бэлтгэх, эрх олгох сургалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 14-ний 09:00 цагаас “Санхүү Эдийн Засгийн ...

​“Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн үр шимийг хүртсэн байгууллагууд ажлаа тайлагналаа
​“Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн үр шимийг хүртсэн байгууллагууд ажлаа тайлагналаа

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийг 2012 оноос эхлэн 7 дахь жилдээ ...

ЕБС-ийг магадлан итгэмжлэх тухай уулзалт хэлэлцүүлгийг анх удаа зохион байгуулав
ЕБС-ийг магадлан итгэмжлэх тухай уулзалт хэлэлцүүлгийг анх удаа зохион байгуулав

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс 2019.02.14-нд зохион байгуулсан “Магадлан итгэмжлэл-Чанарын дотоод баталгаажуулалт” хэлэлцүүлэгт БМИҮЗ, БМДИ, НБГ-ын төлөөллүүд, 10 дахь жилдээ ...

Монголд үйл ажиллагаа явуулах гадны боловсролын чанарын баталгаажуулалтын байгууллагууд БМИҮЗ-д бүртгүүлж, эрх авна.
Монголд үйл ажиллагаа явуулах гадны боловсролын чанарын баталгаажуулалтын байгууллагууд БМИҮЗ-д бүртгүүлж, эрх авна.

Боловсролын тухай хуулийн 26.8 дугаар зүйлд Монголд үйл ажиллагаа явуулах гадаадын боловсролын чанарын баталгаажуулалтын байгууллагууд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлд ...


Хамтрагч байгууллагууд

 • Нэтворк
 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/