Мэдээлэл

 (ABET)-ИЙН ШИНЖЭЭЧИД 2017 ОНЫ 12 САРЫН 4-6 НЫ ӨДРҮҮДЭД ХААИС-ИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР ХӨТӨЛБӨР ДЭЭР АЖИЛЛАНА.
(ABET)-ИЙН ШИНЖЭЭЧИД 2017 ОНЫ 12 САРЫН 4-6 НЫ ӨДРҮҮДЭД ХААИС-ИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР ХӨТӨЛБӨР ДЭЭР АЖИЛЛАНА.

ХААИС-ийн Инженер Технологийн Сургуулийн “Механик инженер” хөтөлбөр дээр АНУ–ын Инженер, технологийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ABET/-ийн шинжээчид2017 оны 12 дугаар сарын ...

ЮНЕСКО-гийн Ази Номхон далайн мэргэжилтнүүдийн уулзалтын тайлан
ЮНЕСКО-гийн Ази Номхон далайн мэргэжилтнүүдийн уулзалтын тайлан

ЮНЕСКО-гийн Ази Номхон далайн мэргэжилтнүүдийн уулзалт “Үндэсний мэргэшлийн хүрээг мэргэжил, салбар /at subject level/-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх нь” сэдвийн дор 2017 ...

ЭРАСМУС+ ХӨТӨЛБӨРИЙН C3QA ТӨСЛИЙН СУРГАЛТ – СЕМИНАР
ЭРАСМУС+ ХӨТӨЛБӨРИЙН C3QA ТӨСЛИЙН СУРГАЛТ – СЕМИНАР

Товч тайланЕвропын холбооны Эрасмус плас төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй докторын хөтөлбөрийг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэхэд /интернациональчлах/ чиглэсэн оновчтой чанарын баталгаажуулалтын ...

Магадлан итгэмжлэлийн Дотоод чанарын баталгаажуулалт цуврал сургалтад Та бүхнийг урьж байна
Магадлан итгэмжлэлийн Дотоод чанарын баталгаажуулалт цуврал сургалтад Та бүхнийг урьж байна

1. Дотоод чанарын баталгаажуулалт-1 “Шинжээч оюутан” сэдэвт сургалт 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр 08:40-17:30 цагт Шинжлэх ухаан, технологийн ...


Хамтрагч байгууллагууд

 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/