Мэдээлэл

9 дүгээр дээд боловсрол судлалын олон улсын хурал “Дээд боловсролын салбарын сургахуйн болон суралцахуйн чанарын баталгаажуулалтын хөгжлийн шинэ хандлага” сургалт:
9 дүгээр дээд боловсрол судлалын олон улсын хурал “Дээд боловсролын салбарын сургахуйн болон суралцахуйн чанарын баталгаажуулалтын хөгжлийн шинэ хандлага” сургалт:

2017 оны 7-р сарын 14-ны өдрийг хүртэл илтгэлийг хүлээн авна. 21-р зууны дээд боловсролын хөгжлийн нэг чухал асуудал бол сургахуйн ...

Азийн Бүтээмжийн Байгууллагаас зоxион байгуулах сургалт (Yogyakarta, Indonesia)
Азийн Бүтээмжийн Байгууллагаас зоxион байгуулах сургалт (Yogyakarta, Indonesia)

Монголын Бүтээмжийн Төвөөс зарлаж буй Азийн Бүтээмжийн Төвийн зоxион байгуулах сургалтанд оролцох мэдээллүүдийг доорх холбоосоор орж авна уу.Сургалтын хөтөлбөрийн мэдээлэл ...

​Ази, Номхон далайн орнуудын чанарын сүлжээ /APQN/ -ний 2017 оны жилийн нэгдсэн хуралдаан
​Ази, Номхон далайн орнуудын чанарын сүлжээ /APQN/ -ний 2017 оны жилийн нэгдсэн хуралдаан

Ази, Номхон далайн орнуудын чанарын сүлжээ /APQN/-ний 2017 оны жилийн нэгдсэн хуралдаан “NEW HORIZONS: DISSOLVING BOUNDARIES FOR A QUALITY REGION.” ...

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам болон Азийн хөгжлийн банк (АХБ) -ны “Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл”-ийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй БМИҮЗ, ASIIN e.V. байгууллагуудын "Ижилсэх түншлэл" хөтөлбөр
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам болон Азийн хөгжлийн банк (АХБ) -ны “Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл”-ийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй БМИҮЗ, ASIIN e.V. байгууллагуудын "Ижилсэх түншлэл" хөтөлбөр

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам болон Азийн хөгжлийн банк (АХБ) -ны “Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл”-ийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй БМИҮЗ, ...


Хамтрагч байгууллагууд

 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/