Мэдээлэл

ДОТООД ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ЦУВРАЛ СУРГАЛТ – 1  “ШИНЖЭЭЧ ОЮУТАН” БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
ДОТООД ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ЦУВРАЛ СУРГАЛТ – 1 “ШИНЖЭЭЧ ОЮУТАН” БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл нь 2015 онд дүрэм журам, шалгуур шаардлагаа шинэчилсэн. Энэхүү шинэчлэлээ олон улсын жишигт нийцүүлж дээд ...

АНУ-ЫН ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨЛ (ABET)-ИЙН ШИНЖЭЭЧИД АЖИЛЛАЛАА
АНУ-ЫН ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨЛ (ABET)-ИЙН ШИНЖЭЭЧИД АЖИЛЛАЛАА

ШУТИС-ийн Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн “Цахилгаан холбоо” болон “Утасгүй холбоо” хөтөлбөр /сургуулийн зүгээс нэмэлтээр магадлан итгэмжлүүлж буй/-үүд дээр АНУ–ын Инженер, ...

ТУРШИЛТЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЯВЦ
ТУРШИЛТЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЯВЦ

БСШУСЯам, БМИҮЗ, ХБНГУ-ын Инженер, мэдээлэл зүй, байгалийн ухаан, математикийн хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэх агентлагтай ASIIN /e.V./ хамтран хэрэгжүүлж буй "Ижилсэх түншлэл" ...

ГЕРМАНЫ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ASIIN БАЙГУУЛЛАГЫН 4 ДЭХ УДААГИЙН ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛ 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 11-НД БОЛНО
ГЕРМАНЫ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ASIIN БАЙГУУЛЛАГЫН 4 ДЭХ УДААГИЙН ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛ 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 11-НД БОЛНО

ХБНГУ-ын Инженер, мэдээлэл зүй, байгалийн ухаан, математикийн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх агентлаг /ASIIN e.V/ 4 дэх удаагийн олон улсын хурал ...


Хамтрагч байгууллагууд

 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/