Өдөр тутам

Мэдээлэл

БМИҮЗ, APQR БУЮУ АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДАН АВЛАА
БМИҮЗ, APQR БУЮУ АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДАН АВЛАА

 БМИҮЗ 2018 оны 10 дугаар сарын 01-нээс 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний хооронд APQR буюу Ази-Номхон далайн орнуудын ...

ЯПОНЫ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТАРСАН ОЛОН УЛСЫН ШИНЖЭЭЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
ЯПОНЫ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТАРСАН ОЛОН УЛСЫН ШИНЖЭЭЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл Японы их дээд сургуулийн магадлан итгэмжлэх холбоотой /JUAA/ хамтран 2019 оны 08 дугаар сарын 20, ...

Магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ гардууллаа
Магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ гардууллаа

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн дэргэдэх дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комисс, мэргэжлийн боловсролын магадлан итгэмжлэх комиссын шийдвэрээр магадлан итгэмжлэгдсэн дээд ...

БМИҮЗ-ийн Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комиссын хуралдаан 06 сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хурлын танхимд боллоо.
БМИҮЗ-ийн Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комиссын хуралдаан 06 сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хурлын танхимд боллоо.

Энэ удаагийн хуралдаанаар дээд боловсролын сургалтын 15 байгууллагад магадлан итгэмжлэлийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчдийн багийн тайлангуудыг хэлэлцэж шийдвэр гаргав.Мөн БМИҮЗ-ийн ...


Хамтрагч байгууллагууд

 • Нэтворк
 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/