Өдөр тутам

Мэдээлэл

"ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ"
"ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ"

Холбооны бүгд найрамдах Герман Улсад төвтэй европын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага болох #ACQUIN болон #БМИҮЗхамтарсан уулзалт хэлэлцүүлэг хийж хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллана.

УРЛАГ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО
УРЛАГ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Урлаг, хүмүүнлэгийн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны анхны хуралдаанаар шинээр хөтөлбөр нээх хүсэлт ирүүлсэн Мандах их сургуулийн ...

ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО
ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Эрх зүйн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны анхны хуралдаан МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Эрдмийн танхимд зохион байгуулагдлаа. ...

БМИҮЗ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ОЛОН УЛСЫН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА
БМИҮЗ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ОЛОН УЛСЫН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

БМИҮЗ-ийн мэргэжилтэн Ц.Баясгалан Семон Кузнецийн нэрэмжит Харкивын үндэсний эдийн засгийн их сургууль /Simon Kuznets Khatkiv National University of Economics/-ийн “Эдийн ...


Хамтрагч байгууллагууд

 • Нэтворк
 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/