Мэдээлэл

Холбооны бүгд найрамдах герман улсын ASIIN байгууллагын шинжээчид Монгол улсын боловсролын их сургууль дээр ажиллаж байна.
Холбооны бүгд найрамдах герман улсын ASIIN байгууллагын шинжээчид Монгол улсын боловсролын их сургууль дээр ажиллаж байна.

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны сайдын 2015 оны “Сургууль, хөтөлбөрийн жагсаалт батлах тухай” А/147 дугаар, “Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” А/387 дугаар, ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургууль дээр ажиллаж байна
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургууль дээр ажиллаж байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургуулийн Мэдээлэл технологи дизайны сургуулийн ...


Хамтрагч байгууллагууд

 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/