Мэдээлэл

Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгэх хүсэлтийг хүлээн авах хугацаа
Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгэх хүсэлтийг хүлээн авах хугацаа

Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл гэдэг нь шинээр нээх хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн чанарыг хангах зорилгоор төлөвлөлтөд хараат бус үнэлгээ хийж, мэргэжлийн ...

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙН ХУРАЛДААН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙН ХУРАЛДААН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Байгалийн ухаан, математик статистик, Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлтийн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлүүдийн ...

БМИҮЗ-ийн 20 жилийн ойн мэндчилгээ
БМИҮЗ-ийн 20 жилийн ойн мэндчилгээ

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 20 жилийн ойг тохиолдуулан хамтран ажилладаг байгууллагын нийт ажилтнууддаа чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье.


Хамтрагч байгууллагууд

 • Нэтворк
 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/