Өдөр тутам

Мэдээлэл

"Итгэмжит багш" шалгаруулалт - материал хүлээн авах хугацаа дуусахад 3 хоног үлдлээ.
"Итгэмжит багш" шалгаруулалт - материал хүлээн авах хугацаа дуусахад 3 хоног үлдлээ.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг "Итгэмжит багш" уралдааныг зарлаж байна. Дэлгэрэнгүйг хавсралтаас үзнэ үү. ...

"Бүтээлч оюутан" шалгаруулалт - материал хүлээн авах хугацаа дуусахад 3 хоног үлдлээ.
"Бүтээлч оюутан" шалгаруулалт - материал хүлээн авах хугацаа дуусахад 3 хоног үлдлээ.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс боловсролын чанарыг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулж буй суралцахуйн шилдэг туршлагыг шалгаруулж, дэмжин сурталчилж, түгээн дэлгэрүүлж, ...

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн “Сувилахуй” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх байна
Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн “Сувилахуй” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх байна

 2020 оны 10 дугаар сарын 22;23-ны өдрүүдэд БМИҮЗ-ийн шинжээчийн баг Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн “Сувилахуй” бакалаврын ...

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага, үнэлгээний аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Ажлын хэсгийн гишүүд хуралдлаа
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага, үнэлгээний аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Ажлын хэсгийн гишүүд хуралдлаа

 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага, үнэлгээний аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Ажлын хэсгийн гишүүд хуралдлаа. Хурлаар “Мэргэжлийн ...


Хамтрагч байгууллагууд

 • ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
 • Азийн Хөгжлийн Банкны Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл
 • АНУ-Д ТӨВТЭЙ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) буюу Бизнесийн Сургуулиудыг Ахисан Түвшинд Магадлан Итгэмжлэх Холбоо
 • ЮНЕСКО-ИЙН МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
 • ТАЙВАНИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЗӨВЛӨЛ
 • ACQUIN - ХБНГУ-ЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА
 • Нэтворк
 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/