Мэдээлэл

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн Шинжээчид Oлон улсын Улаанбаатар их сургуульд ажиллаж байна
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн Шинжээчид Oлон улсын Улаанбаатар их сургуульд ажиллаж байна

Oлон улсын Улаанбаатар их сургууль 2018.04.23-аас Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлд орж Шинжээчид магадлан шинжлэх үйл ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчдийн баг Улаанбаатарын Их сургууль дээр ажиллаж байна
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчдийн баг Улаанбаатарын Их сургууль дээр ажиллаж байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл (БМИҮЗ)-ийн Байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчдийн баг 2018 оны 4-р сарын 23-наас 25-ны хооронд төрийн өмчит ...

"Боловсролын шинэчлэл-2018" үзэсгэлэнд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл оролцож байна
"Боловсролын шинэчлэл-2018" үзэсгэлэнд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл оролцож байна

Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид, эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгч нарын анхааралд: "Боловсролын шинэчлэл-2018" үзэсгэлэн 2018 оны 4 дүгээр сарын 20-23-ны ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дээд боловсролын комисс хуралдлаа
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дээд боловсролын комисс хуралдлаа

Дээд боловсролын комисс хуралдаж шинэ нээх Урьдчилсан магадлан шинжлэлийн шинжээчдийн дүгнэлтийг хэлэлцэн баталгаажуулж Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яамны Дээд ...


Хамтрагч байгууллагууд

 • Нэтворк
 • Монгол улсын засгийн газар
 • Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ASIIN
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
 • Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум
 • Mongolian academy of science
 • Олон улсын чанарын групп /CIQG/
 • Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/
 • Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/CHEA/
 • Викториагийн Багшийн Институт /VIT/
 • Ази, номхон далайн бүсийн магадлан итгэмжлэл ба батламжлалын комисс/APACC/
 • Викториагийн бүртгэл болон боловсролын удирдлагын агентлаг/VRQA/
 • Австралийн их сургуулийн чанарын агентлаг/AUQA/
 • Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн Техникийн боловсролын ажилтны коллеги/CPSC/
 • Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ/INQAAHE/
 • Ази,номхон далайн орнуулын чанарын сүлжээ /APQN/
 • Япон Улсын их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн холбоо/JUAA/