Ажлын алба

Жамцын ТУНГАЛАГ
Жамцын ТУНГАЛАГ

Албан тушаал: Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэл, шинжээчид хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Мэргэжил: Физикч, физикийн багш

Боловсролын зэрэг: Магистр, дэд профессор

Төгссөн сургууль: МУИС-ийн Физик, математикийн факультет

Шагнал: Монгол улсын "Боловсролын тэргүүний ажилтан" цол /2003 он/, "Алтан гадас" одон /2013 он/

Бат-Өлзийн АЛТАНЧИМЭГ
Бат-Өлзийн АЛТАНЧИМЭГ

Албан тушаал: Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл, санхүү хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Мэргэжил: Инженер, нягтлан бодогч-эдийн засагч, англи хэлний орчуулагч

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль: Техникийн их сургууль, СЭЗДС, ХУИС

Шагнал: Монгол улсын “Боловсролын тэргүүний ажилтан” цол /2006/, "Алтан гадас" одон /2013 он/

Базаргүрийн МЯДАГМАА
Базаргүрийн МЯДАГМАА

Албан тушаал: Сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл, мэргэжлийн зөвлөлүүд хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Мэргэжил: Философч, философийн багш

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль: ЗХУ-ын А.М.Горькийн нэрэмжит Уралын улсын их сургуулийн философийн факультет, СЭЗДС, ХУИС

Шагнал: Монгол улсын "Боловсролын тэргүүний ажилтан" цол /2013 он/

Даваадоржийн ДЭЛГЭРМАА
Даваадоржийн ДЭЛГЭРМАА

Албан тушаал: Вэб администратор

Мэргэжил: Компьютерийн сүлжээний инженер

Боловсролын зэрэг:Бакалавр

Төгссөн сургууль: МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн сургууль

Бат-Амгалангийн ЭРДЭНЭБАТ
Бат-Амгалангийн ЭРДЭНЭБАТ

Албан тушаал: Дотоод аудит, шинжээч хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Улс төр судлаач

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль: МУИС-ийн нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Цэрэндоржийн ЦАЦРАЛ
Цэрэндоржийн ЦАЦРАЛ

Албан тушаал: Сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл, олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Социологич

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль: МУБИС, МУИС, МПГУ /ОХУ/

Эрдэмийн САРУУЛ
Эрдэмийн САРУУЛ

Албан тушаал: Гадаад харилцаа, олон улсын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн
Мэргэжил: Боловсрол судлал
Боловсролын зэрэг: Магистр
Төгссөн сургууль: АНУ-ын Индианагийн их сургууль