Ази, Номхон далайн орнуудын чанарын сүлжээ /APQN/ -ний 2014 оны жилийн нэгдсэн хуралдаан