АНУ-ЫН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ, ТУС БАЙГУУЛЛАГЫН ОЛОН УЛСЫН ЧАНАРЫН СҮЛЖЭЭНИЙ ХУРАЛД ОРОЛЦСОН ТУХАЙ ТОМИЛОЛТООР АЖИЛЛАСАН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД