АХИЦ ДЭВШЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ ТАТАЖ АВАХ

Ахиц дэвшлийн тайлангийн маягт татаж авах /Excel/ бол энд дарна уу.

Ахиц дэвшлийн тайлангийн маягт татаж авах /PDF/ бол энд дарна уу.

Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиуд жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-оос өмнө ахиц дэвшлийн тайлангаа БМИҮЗ-ийн ажлын албанд файлаар болон хэвлэн ирүүлж байна уу.