Бавуудорж СОЁЛМАААлбан тушаал: Дотоод аудит, байгууллагын чанарын баталгаажуулалт хариуцсан шинжээч 

Мэргэжил: Мэргэжил-Инженер математикч

Боловсролын зэрэг: Магистр, Дэд профессор

Төгссөн сургууль: ШУТИС

Шагнал: "Боловсролын тэргүүний ажилтан"-2018 он