"Багш, насан туршийн боловсрол" хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаМонгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Боловсрол судлалын сургуулийн "Багш, насан туршийн боловсрол" D011405 хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна. Шинжээчийн баг оролцогч талуудтай хийх уулзалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.