Холбоо барих

Байгалийн шинжлэх ухаан, математик статистик