Балсанцэрэнгийн ЛХАГВАНЯМАлбан тушаал: Бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Мэдээллийн технологийн инженер

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Төгссөн сургууль: ШУТИС- МХТС