Балсанцэрэнгийн ЛХАГВАНЯМАлбан тушаал: Бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил:Мэдээллийн технологийн инженер

Боловсролын зэрэг:Бакалавр

Төгссөн сургууль: ШУТИС- МХТС