Банзрагчийн БАТДЭЛГЭР

Албан тушаал: Байгууллагын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Монгол хэл уран зохиолын багш

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль: МУБИС, Удирдлагын академи

Шагнал: Боловсролын тэргүүний ажилтан, Нийслэлийн засаг даргын хүндэт жуух бичиг