Банзрагчийн БАТДЭЛГЭРАлбан тушаал: Хүний нөөц, хөгжлийн асуудал хариуцсан шинжээч 

Мэргэжил: Монгол хэл, уран зохиолын багш, Төрийн удирдлага

Боловсролын зэрэг: Магистр /Докторант/

Төгссөн сургууль: Монгол улсын Багшийн их сургууль, Удирдлагын академи

Шагнал: Нийслэлийн боловсролын “Шилдэг ажилтан” /2005/, Нийслэлийн Засаг даргын “Хүндэт жуух бичиг” /2011/, БСШУСЯ-ны “Жуух бичиг” /2005/, "Боловсролын тэргүүний ажилтан" /2017/