Бат-Амгалангийн ЭРДЭНЭБАТ

Албан тушаал: Дотоод аудит, шинжээч хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Улс төр судлаач

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль: МУИС-ийн нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль