Баяраагийн БЯМБАСҮРЭНАлбан тушаал: Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Хүний нөөцийн менежер

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Төгссөн сургууль: ШУТИС-ГУДС

Шагнал: Иргэний нийгмийн манлай залуу медаль