Баяраагийн БЯМБАСҮРЭНАлбан тушаал: Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Хүний нөөцийн менежер

Боловсролын зэрэг:Бакалавр

Төгссөн сургууль: ШУТИС-ГУДС

Шагнал:Иргэний нийгмийн манлай залуу медаль