БМИҮЗ-ийн 20 жилийн ойн мэндчилгээ

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 20 жилийн ойг тохиолдуулан хамтран ажилладаг байгууллагын нийт ажилтнууддаа чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье.