Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл 15 жил

Боловсролын магадлан итгэмжэх үндэсний зөвлөлийн 15 жилийн ойн түүхэн номонд:

НЭГ. БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТҮҮХЭН ТОВЧООН

ХОЁР. БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 1998-2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Мөн Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлтэй хамтран ажилладаг олон улсын байгууллагуудын танилцуулга, Зургийн цомог, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс гаргасан бүтээлүүд, Олон улсад болох магадлан итгэмжлэлтэй холбоотой сургалт семинарын тов зэрэг мэдээллүүд багтсан болно.