БМҮИЗ-ИЙН ОНЦЛОХ СУРГАЛТ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ЦУВРАЛ СУРГАЛТ

ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ЦУВРАЛ СУРГАЛТ (ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ)