"БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ ШИНЭЧЛЭГДЭН ТАНД ХҮРЧ БАЙНА 2017 ОН

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс албан хэрэгцээнд зориулан "Боловсролын магадлан итгэмжлэл" эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэлийг гаргалаа. Тус эмхэтгэлд 2014-2017 оны хооронд БМИҮЗ-өөс гаргасан тушаал, тогтоол, дүрэм, журмууд багтсан болно.