"БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 2016 ОН

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс албан хэрэгцээнд зориулан "Боловсролын магадлан итгэмжлэл" эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэлийг гаргалаа. Тус эмхэтгэлд 2014-2016 оны хооронд БМИҮЗ-өөс гаргасан тушаал, тогтоол, дүрэм, журмууд багтсан болно.