Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний завлөлийн Мэргэжлийн боловсролын магадлан итгэмжлэлийн комисс хуралдлааБоловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний завлөлийн Мэргэжлийн боловсролын магадлан итгэмжлэлийн комиссын хуралдаанаар Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчийн багуудын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай хуралдаан болж байна