Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн Ж. Тунгалаг “ Өглөө” хөтөлбөрт