Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын алба ахмадын зөвлөлийн зөвлөн туслах, хамтран ажиллах багтай боллоо