Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын алба, шинжээчид, чанарын баталгаажуулалтын алба хариуцсан мэргэжилтэн, ажилтан нартайгаа дахин уулзалт хэлэлцүүлэг хийлээ

Тус уулзалтаар Олон улсын хурлаас гарсан ололт амжилт болон хойшид хийх ажлын төлөвлөгөө, Олон улсын сургалтад чанарын баталгаажуулалтын талаар ашиглах номыг орчууллаа.