Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дээд боловсролын комисс хуралдлаа

Дээд боловсролын комисс хуралдаж шинэ нээх Урьдчилсан магадлан шинжлэлийн шинжээчдийн дүгнэлтийг хэлэлцэн баталгаажуулж Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яамны Дээд боловсролын бодлогын газар хүргүүллээ. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яам 2018-2019 оны хичээлийн жилд шинээр нээх хөтөлбөрийг баталгаажуулан шийдвэрийг гаргана.