Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дүрэм шинэчлэн батлагдлаа