Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн Шинжээчид Oлон улсын Улаанбаатар их сургуульд ажиллаж байна

Oлон улсын Улаанбаатар их сургууль 2018.04.23-аас Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлд орж Шинжээчид магадлан шинжлэх үйл ажиллагааг эхлүүллээ.