Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургуульд ажиллаж байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургуулийн Мэдээлэл технологи дизайны сургуулийн "Програм хангамж" хөтөлбөр дээр ажиллаж байна.