БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар 2018 оны 3 дугаар сарын 19-нөөс 21-ний өдрүүдэд Соёл урлагийн их сургуульд магадлан шинжилгээ хийх шинжээчдийн баг ажиллаж эхэллээ.