БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИНЖЭЭЧИД Монгол улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн "Газар зохион байгуулалт" ХӨТӨЛБӨР ДЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА