Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчид Монгол улсын их сургуульд ажиллаж байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан шинжээчийн баг Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн "Газарзүй" хөтөлбөр дээр ажиллаж байна.