Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчид Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Барилга, архитектурын сургуульд ажиллаж байна