Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчид Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Барилга, архитектурын сургууль дээр ажиллаж байна