Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчид Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн "Шим тэжээл судлал" хөтөлбөр дээр ажиллаж байна.​

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан шинжээчийн баг Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн "Шим тэжээл судлал" хөтөлбөр дээр ажиллаж байна.