Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчид ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн "Үйлдвэрийн экологи" хөтөлбөр дээр ажиллаж байна