Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хэвлэлийн мониторинг хийгдэж байна

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр дээд боловсролын шинэчлэлийн төслийн хүрээнд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хэвлэлийн мониторинг хийгдэж байна.

Ижилсэх түншлэлийн хүрээнд АСИЙН байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлсэн Байгууллагын магадлан итгэмжлэл хийгдсэн Шихихутуг их сургууль магадлан итгэмжлэх магадлангийн үр дүнгээ танилцууллаа .Тус ажлын хэсэгт өнөөдөр сонины сэтгүүлч Ганчимэг оролцлоо.