Боловсролын чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөл хуралдаж байнаБоловсролын чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөл хуралдаж байна. Нийт 4 хөтөлбөрийн шинжээчийн тайланг хэлэлцэж дүгнэлт гаргах юм.