Боловсрол Шинжлэх ухааны сайд Л.Цэдэвсүрэнтэй санал солилцлоо
Боловсрол Шинжлэх ухааны сайд, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн дарга Л.Цэдэвсүрэн Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны төлөөлөлтэй уулзаж санал солилцлоо. 2020.11.09