"Бүтээлч оюутан" шалгаруулалт

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс боловсролын чанарыг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулж буй суралцахуйн шилдэг туршлагыг шалгаруулж, дэмжин сурталчилж, түгээн дэлгэрүүлж, урамшуулах зорилготой “Бүтээлч оюутан” шалгаруулалтыг магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийн оюутнуудын дунд зарлаж байна.

᠎Удирдамжтай энд дарж танилцана уу.