Галхүү БАЯНЖАРГАЛ

Албан тушаал: Мэргэжлийн боловсролын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Олон улсын эдийн засагч, Бизнесийн удирдлага, Төрийн удирдлага

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль: МУИС, Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын менежер

Шагнал: Хөдөлмөрийн алдар медаль, Тэргүүний залуу алтан медаль