ГЕРМАНЫ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ASIIN БАЙГУУЛЛАГЫН 4 ДЭХ УДААГИЙН ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛ 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 11-НД БОЛНО

ХБНГУ-ын Инженер, мэдээлэл зүй, байгалийн ухаан, математикийн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх агентлаг /ASIIN e.V/ 4 дэх удаагийн олон улсын хурал 2017 оны 12-р сарын 11-нд болно.

Сэдэв: Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэл – Яагаад магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол нэмэгдсээр байна вэ?

Хаана: Дүсселдорф хот, ХБНГУ

Хэзээ: 2017.12.11

Хэн оролцох боломжтой вэ?

·Дээд боловсролын салбарын төлөөлөл

·Дээд боловсролын байгууллагын чанарын менежмент хариуцсан мэргэжилтэн

·Олон улсын чанарын баталгаажууллын агентлагын төлөөлөл

Хурлын төлбөр: 230 евро

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.easpa.eu / эсвэл roggan@asiin.de хаягаа с авна уу.

Хөтөлбөрийн англи хувилбарыг хавсралтаас үзнэ үү.

ХӨТӨЛБӨР

Албан бус арга хэмжээ

2017.12.10 18.00-20.00 цаг

Дүсселдорф хотын эртний хотоор аялна.

Үндсэн хөтөлбөр

2017.12.11

Цаг

Хөтөлбөр

09.30 – 10.30

Бүртгэл

10.30 – 10.45

Хурлын танилцуулга, нээлт

Илтгэгч: Иринг Вассер, Ерөнхийлөгч

10.45 – 11.30

Мэргэжлийн магадлан итгэмжлэл болон салбар мэргэжлээр мэргэших нь

Илтгэгч: Иринг Вассер, ASIIN-ы үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Илтгэгч: Роберт Вагенар, Гронингенийн их сургууль

11.30 – 11.45

Завсарлага

11.45 – 13.00

Мэргэжлийн магадлан итгэмжлэл нь стратегийн нэн тэргүүний зорилт болох нь

Салбар магадлан итгэмжлэл нь АНУ-д чухал болох нь

Илтгэгч: Жозеф Вайберт –ASPA буюу АНУ-ын мэргэжлийн болон мэргэшсэн магадлан итгэмжлэлийн ассоциаци

Арабын бүс нутгууд дахь салбараар чиглэлээр мэргэшсэн магадлан итгэмжлэл

Илтгэгч: Профессор Бадр Абул Эла – Арабын Нэгдсэн Эмират улсын маадлан итгэмжлэлийн комиссын захирал

Африкын дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалт болон магадлан итгэмжлэлийн уялдаа холбоо

Илтгэгч: Паула Ранне , ENQA-ийн дэд захирал

13.00 – 14.00

Өдрийн хоол

14.00 - 14.45

Суралцахуйн үр дүнг чанарын баталгаажууллын тогтолцоо, байгууллагын болон хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлтэй нэгтгэх нь /Нидерланд улсын жишээ/

Илтгэгч:

-Паул Зевенберген,NVAO-ийн ТУЗ-ын гишүүн

-Паулин Танг – Аялал жуулчлал болон зочид буудлын олон улсын төвийн захирал

4th Global Conference on “Professional Higher Education Accreditation: Why does it matter more than ever?”

taking place in the beautiful town of Düsseldorf, Germany on December 11th 2017.

The high profile event unites leading higher education QA experts from around the globe, representatives of a dozen European HE QA organizations, and will present state of the art research with regard to the following topics:

Measuring and comparing achievement in Higher Education systems

Impact and value added of subject specific and professional accreditation

Professional accreditation as a strategic priority in global HE and QA agendas, with a special focus on current state of the art in the Europe, the United States, Africa as well as the Arab region.

Combining professional Learning outcome based QA systems with national institutional and program accreditation schemes (e.g. as currently in the Dutch system)

New developments in the field of European and global disciplinary accreditation and quality assurance