Дорнод аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд хөндлөнгийн үнэлгээ хийв.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албанаас Дорнод аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах шинжээчийн баг ажиллав.