Дотоод хэргийн их сургуулийн Онцгой байдлын сургуулийн Онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба бакалаврын хөтөлбөрт шинжээчийн бага хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаДотоод хэргийн их сургуулийн Онцгой байдлын сургуулийн Онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба бакалаврын хөтөлбөрт Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчийн баг ажиллаж, хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна.