Жамсранжавын МӨНХБИЛЭГАлбан тушаал: Мэргэжлийн боловсролын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил:Геодезийн инженер, фотограмметр ба геомэдээлэл зүйч 

Боловсролын зэрэг:Магистр

Төгссөн сургууль:  ШУТИС-ГУУС,ХБНГУ-ын Штутгартын  ХШУИС