Жамсранжавын МӨНХБИЛЭГАлбан тушаал: Мэргэжлийн боловсролын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Геодезийн инженер, фотограмметр ба геомэдээлэл зүйч 

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль:  ШУТИС-ГУУС,ХБНГУ-ын Штутгартын  ХШУИС