Жанчивдоржийн БОЛОРМАА

Албан тушаал: БМИҮЗ-ийн дэд дарга, ажлын албаны захирал

Мэргэжил: Физик математикийн багш, улс төр судлаач

Боловсролын зэрэг: Докторант

Төгссөн сургууль: Монгол улсын боловсролын их сургууль, Удирдлагын академи