Зөвлөмж

Боловсролын магадлан итгэмжлэх байгууллагын дүрэмд санал авч байна
Боловсролын магадлан итгэмжлэх байгууллагын дүрэмд санал авч байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх байгууллагын дүрэмд санал авч байна. Та өөрийн мэдлэг, боловсрол ур чадвараа хуваалцан, Дээд ...

   Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур

ОРЦ: Шалгуур 1. Эрхэм зорилго, зорилт Сургууль нь эрхэм зорилго, зорилтуудыг олон улсын дээд боловсролын хөгжлийн ...