Холбоо барих

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

/2018 оны 05 дугаар сарын 21–ний байдлаар/

Сургуулийн нэр

Хяналт

Магадлан итгэмжлэгдсэн огноо

Магадлан

Итгэмжлэлийн дуусах

хугацаа

Магадлан итгэмжлэлийн явц

Вэб сайт

ГУРАВ ДАХЬ УДААГАА МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГУУЛИУД

1

Шихихутуг хууль зүйн их сургууль

Төрийн бус

2001.10.25

2023.01.15

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.shihihutug.edu.mn

ГУРАВ ДАХЬ УДААГАА МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ ЯВАГДАЖ БАЙГАА СУРГУУЛИУД

2

Мандах их сургууль

Төрийн бус

1999.12.23

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.mandakhburtgel.edu.mn

3

Монгол улсын их сургууль

Төрийн

1999.06.09

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.num.edu.mn

4

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Төрийн

1999.04.19

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.must.edu.mn

5

Монгол улсын боловсролын их сургууль

Төрийн

1999.04.19

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.msue.edu.mn

6

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Төрийн

1999.04.19

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.mnums.edu.mn

7

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Төрийн

1999.07.02

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.msua.edu.mn

ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль

Төрийн

2007.06.26

2017.12.31

www.sab.edu.mn

ХААИС-ийн харъяа Дархан-Уул аймаг дахь Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (ХААИС, Дархан-Уул)

Төрийн

2001.06.12

2017.03.12

8

Соёл урлагийн их сургууль

Төрийн

1999.06.09

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.msuac.edu.mn

9

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

Төрийн

2003.05.29

2018.06.05

Магадлан шинжлэх үе

www.dum.gov.mn

10

Ховд их сургууль

Төрийн

1999.12.23

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.khu.edu.mn

11

Улаанбаатарын их сургууль

Төрийн

2001.10.25

2017.11.08

Магадлан шинжлэх үе

www.usu.edu.mn

12

Отгонтэнгэр их сургууль

Хувийн

1999.04.19

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.otgontenger.edu.mn

13

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль

Төрийн бус

1999.06.09

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.humanities.mn

14

Их засаг олон улсын их сургууль

Төрийн бус

2000.07.10

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.ikhzasag.edu.mn

Их засаг олон улсын их сургуулийн Дүрслэх урлаг дизайн технологийн дээд сургууль

Төрийн бус

2009.12.22

2020.12.31

www.design-art.edu.mn

15

Орхон их сургууль

Төрийн бус

1999.06.09

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.orkhon.edu.mn

16

Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль

Төрийн бус

1999.06.09

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.ubu.edu.mn

17

Оточ манрамба их сургууль

Төрийн бус

2000.07.10

2017.06.01

Магадлан шинжлэх үе

www.otoch.edu.mn

18

Санхүү, эдийн засгийн их сургууль

Төрийн бус

2000.07.10

2017.12.31

Өөрийн үнэлгээний үе

www.ife.edu.mn

19

Монгол улсын эрдмийн их сургууль

Төрийн бус

1999.06.09

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.gradedu.mn

20

Тээврийн дээд сургууль

Төрийн

2001.02.16

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.insttrans.mn

21

Эм Ай Ю дээд сургууль

Төрийн бус

2009.12.22

2017.12.31

Магадлан шинжлэх үе

www.miu.edu.mn

22

Глобал удирдагч дээд сургууль

Төрийн бус

2012.06.22

2017.06.22

Өөрийн үнэлгээний үе

www.glu.edu.mn

23

Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль

Төрийн бус

2000.12.04

2017.12.31

Өөрийн үнэлгээний үе

www.ubtds.mn

24

Технологийн дээд сургууль

Төрийн

2002.05.16

2017.11.08

Магадлан шинжлэх үе

www.itech.edu.mn

25

Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль

Төрийн бус

2001.06.12

2016.11.12

Өөрийн үнэлгээний үе

www.iieb.mn

26

Энэрэл дээд сургууль

Төрийн бус

2011.06.28

2016.06.28

Өөрийн үнэлгээний үе

www.enerel.edu.mn

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ СУРГУУЛИУД

27

Дорнод их сургууль

Төрийн

2003.05.29

2019.01.22

www.dornod.edu.mn

28

Хууль сахиулахын их сургууль

Төрийн

2005.06.02

2021.02.10

www.leu.gov.mn

29

Улаанбаатар-Эрдэм их сургууль

Төрийн бус

2003.02.27

2018.07.03

www.uberdemoyu.edu.mn

30

Этүгэн их сургууль

Төрийн бус

2007.06.26

2022.06.07

www.etugen.mn

31

Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль

Төрийн бус

2006.11.20

2024.09.09

www.monos.edu.mn

32

Ач анагаах ухааны их сургууль

Төрийн бус

2005.06.23

2021.02.10

www.ach.edu.mn

33

Үндэсний техникийн их сургууль

Төрийн бус

2006.02.28

2024.09.09

www.utis.edu.mn

34

Сити их сургууль

Төрийн бус

2005.06.23

2021.05.27

www.citi.edu.mn

35

Монголын үндэсний их сургууль

Төрийн бус

2003.05.29

2019.06.08

www.mnu.edu.mn

36

Идэр их сургууль

Төрийн бус

2002.11.21

2018.06.05

www.ider.edu.mn

37

Шинэ анагаах ухаан их сургууль

Төрийн бус

2006.11.20

2024.09.09

www.ncm.edu.mn

38

Сан их сургууль

Төрийн бус

2004.03.12

2019.12.22

www.san.edu.mn

39

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харъяа Билиг дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.23

2022.06.22

www.biliginstitute.mn

40

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа Далай ван дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.02

2021.12.22

www.dalaivan_edu.mn

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДЭЭД СУРГУУЛИУД

41

Тэнгэр дээд сургууль

Төрийн бус

2002.02.07

2018.02.05

www.tenger.edu.mn

42

Газарчин дээд сургууль

Төрийн бус

2001.10.25

2018.06.05

www.gazarchin.edu.mn

43

Дархан дээд сургууль

Төрийн бус

2002.11.21

2018.07.03

www.darkhandeed.mn

44

Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургууль

Төрийн бус

2003.05.29

2019.01.22

www.3erdene.edu.mn

45

Чингис хаан дээд сургууль

Төрийн бус

2004.04.28

2019.06.08

www.chinggisuniversity.mn

46

Засагт хан дээд сургууль

Төрийн бус

2004.04.28

2019.06.08

www.zasagtkhan.edu.mn

47

Сутай дээд сургууль

Төрийн бус

2004.03.12

2019.06.08

www.sutai.edu.mn

48

Шинэ иргэншил дээд сургууль

Төрийн бус

2005.03.24

2020.06.10

www.nci.edu.mn

49

Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.23

2020.06.10

www.mube.edu.mn

50

Аварга дээд сургууль

Төрийн бус

2004.07.02

2020.06.10

www.avargainst.cross.mn

51

Соёл-Эрдэм дээд сургууль

Төрийн бус

2003.02.27

2020.06.10

www.soyolerdem.edu.mn

52

Хөдөлмөр-Нийгмийн харилцааны дээд сургууль

Төрийн бус

2011.05.27

2021.05.27

www.mlsri.edu.mn

Увс аймаг дахь Хөдөлмөр-Нийгмийн харилцааны дээд сургууль

Төрийн бус

2011.05.27

2021.05.27

www.mlsri.edu.mn

53

Түшээ дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.02

2021.06.23

www.tushee.mn

54

Олон улс судлалын дээд сургууль

Төрийн бус

2004.04.28

2021.06.23

www.ousds.mn

55

Хангай дээд сургууль

Төрийн бус

2006.05.26

2021.12.22

www.hangaiinstitute.edu.mn

56

Зохиомж дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.02

2022.05.10

www.zokhiomj.mn

57

Хэл иргэншлийн дээд сургууль

Төрийн бус

2004.06.12

2022.05.10

www.khelirgenshil.edu.mn

58

Мон-Алтиус дээд сургууль

Төрийн бус

2004.07.02

2021.05.27

www.altius.mn

59

Хүрээ мэдээлэл холбооны технологийн дээд сургууль

Төрийн бус

2008.06.05

2019.12.31

www.hureeict.edu.mn

60

Техник технологийн дээд сургууль

Төрийн бус

2007.06.28

2024.09.09

www.iet.mn

61

Цэцээ гүн дээд сургууль

Төрийн бус

2008.06.05

2024.09.09

www.management.edu.mn

62

Монгол улсын консерватори

/Хөгжим бүжгийн коллеж/

Төрийн

2009.12.31

2019.12.31

www.mongolianmusiccollege.mn

63

Кино урлагийн дээд сургууль

Төрийн бус

2008.06.05

2013.06.05

Өөрийн үнэлгээний үе

www.kuds.mn

64

Рояаль олон улсын дээд сургууль

Төрийн бус

Анх удаа

-

Магадлан шинжлэх үе

www.royalacademy.edu.mn

65

Монгол-Хятадын хамтарсан олон улсын дээд сургууль

Төрийн бус

Анх удаа

-

Өөрийн үнэлгээний үе

www.cmiu.edu.mn

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН КОЛЛЕЖУУД

66

Гурван тамир коллеж

Төрийн бус

2006.02.28

2021.12.22

www.gurvantamir.edu.mn

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГУУЛИУД

67

Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллеж

Төрийн бус

2005.03.24

2021.06.23

www.pas.mn

68

Монгол-Солонгосын политехник коллеж

Төрийн бус

2005.03.24

2021.12.22

www.mkpc.edu.mn

Магадлан итгэмжлэл нь хүчинтэй 65 сургууль байна.