Холбоо барих

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд 2004 оноос хойш нийт 355 хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдэж 225 хөтөлбөрийн хүчинтэй хугацаа дуусаж 130 хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хүчинтэй байна.

Магадлан итгэмжлэл нь хүчинтэй байгаа хөтөлбөрийг сургуулиар нь авч үзвэл нийт 21 сургуулийн 130 хөтөлбөрөөс 80% нь төрийн өмчийн, 20% нь төрийн бус өмчийн сургуулийн хөтөлбөр эзэлж байна. Эдгээр хөтөлбөрөөс 5 хөтөлбөрийг олон улсын магадлан итгэмжлэлийн хугацаагаар нь магадлан итгэмжилсэн байна.  

Төрийн өмчийн их дээд сургуулиас ШУТИС, МУИС, МУБИС, АШУҮИС-ын хөтөлбөрүүд нийт хөтөлбөрийн 56,2% -ийг эзэлж тэргүүлж байна. Төрийн бус өмчийн сургуулиас Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, Отгонтэнгэр их сургууль, Олон улсын Улаанбаатар их сургуулийн 5-6 хөтөлбөрүүд магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

Хөтөлбөрүүдийг давтамжаар харвал 2-оос 3 удаа давтан магадлан итгэмжлэгдсэн нийт 16 сургуулийн 31 хөтөлбөр байна.

Хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэлийн индексээр нь ангилвал  бакалаврын 80 индекстэй 122 хөтөлбөр, магистрын 6 индекстэй 6 хөтөлбөр, докторын 2 индекстэй 2 хөтөлбөр байна. Өөрөөр хэлбэл нийтдээ 88 индекстэй хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

Магадлан итгэмжлэл хүчинтэй байгаа хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 72 байгууллага магадлан итгэмжлэлийн хугацаа хүчинтэй байна.

Магадлан итгэмжлэгдсэн Дээд боловсролын сургалтын 72 байгууллагын 47.2 хувь нь их сургууль, 50.0 хувь нь дээд сургууль, 2.8 хувь нь коллежийн ангилалд багтаж байна.

Сүүлийн гурван жилд 51 сургууль Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн хугацаагаа сунгаж дахин магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

Та энэхүү хүснэгтээс сургууль, хөтөлбөрийн нэр, индекс, хүчинтэй хугацаа мөн тухайн хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэхэд ажилласан зохицуулагч зэргээр өөрт хэрэгцээтэй мэдээллийг ялган харах боломжтой.

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ

Сургуулийн нэр

Хөтөлбөрийн нэр

Индекс

МИ-ийн давтамж

Магадлан итгэмжлэлийн дуусах хугацаа

1

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Сувилахуй

D091301

2

2022.11.06

2

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Зоо инженер, технологи

D081104

1

2023.01.15

3

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Агрономи

D081101

1

2023.01.15

4

Монгол улсын их сургууль

Мэдээллийн технологи

D061304

1

2023.01.15

5

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

2

2023.06.20

6

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Нийгмийн эрүүл мэнд

D091801

2

2023.06.20

7

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Эм зүй

D091601

2

2023.06.20

8

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Био-анагаах ухаан

D091401

2

2023.06.20

9

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

2

2023.06.20

10

Шинэ анагаах ухаан их сургууль

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

2

2023.06.20

11

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

D071201

1

2023.06.20

12

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Үйлдвэрийн экологи

D071202

1

2023.06.20

13

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Архитектур

D073101

1

2023.06.20

14

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Шим тэжээл судлал

D072102

1

2023.06.20

15

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

D072302

1

2023.06.20

16

Монгол улсын их сургууль

Электроник

D071401

1

2023.06.26

17

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Цахилгаан хангамж

D071305

1

2023.06.26

18

Монгол улсын их сургууль

Компьютерийн сүлжээ

D061201

1

2023.12.19

19

Монгол улсын их сургууль

Газар зүй

D053202

1

2023.12.19

20

Монгол улсын их сургууль

Газар зохион байгуулалт

D053211

1

2023.12.19

21

Монгол улсын их сургууль

Геологи

D053203

1

2023.12.19

22

Монгол улсын их сургууль

Физик

D053301

1

2023.12.19

23

Монгол улсын их сургууль

Экологи

D052101

1

2023.12.19

24

Монгол улсын их сургууль

Математик

D054101

1

2023.12.19

25

Монгол улсын их сургууль

Биологи

D051101

1

2023.12.19

26

Монгол улсын их сургууль

Биотехнологи

D051202

1

2023.12.19

27

Соёл Урлагийн их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /хөгжмийн/

D011404

1

2023.12.19

28

Соёл Урлагийн их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /бүжгийн/

D011404

1

2023.12.19

29

Дорнод их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

1

2023.12.19

30

Отгонтэнгэр их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

1

2023.12.19

31

Соёл Урлагийн их сургууль

Уран зураг

D021301

1

2023.12.19

32

Соёл Урлагийн их сургууль

Зураг авалт

D021101

1

2023.12.19

33

Соёл Урлагийн их сургууль

Бүжгийн урлаг

D021507

1

2023.12.19

34

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Санхүүгийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

35

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Маркетингийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

36

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Мэдээллийн системийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

37

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Хүний нөөцийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

38

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Олон улсын бизнесийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

39

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент/

D041302

1

2023.12.19

40

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/ Харилцаа холбооны менежмент/

D041302

1

2023.12.19

41

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент/

D041302

1

2023.12.19

42

Монгол улсын их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

Е04110101

1

2024.04.17

43

Монгол улсын их сургууль

Маркетинг

D041401

1

2024.04.17

44

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Санхүү

D041201

1

2024.04.17

45

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Маркетинг

D041401

1

2024.04.17

46

Монгол улсын их сургууль

Мэдээллийн систем

D061303

1

2024.04.17

47

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Гадаад хэлний орчуулга/Солонгос хэл/

D023101

1

2024.04.30

48

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Байгаль орчны хяналт үнэлгээ

E07120104

1

2024.04.30

49

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Химийн технологи

D071102

1

2024.06.20

50

Төмөр замын дээд сургууль

Цахилгаан хангамж

D071305

1

2024.06.20

51

Төмөр замын дээд сургууль

Барилгын инженер

D073202

1

2024.06.20

52

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Электроник

D071401

1

2024.06.20

53

Төмөр замын дээд сургууль

Авто инженер

D071601

1

2024.06.20

54

Төмөр замын дээд сургууль

Төмөр замын цахилгаан холбоо, телемеханик

D071403

1

2024.06.20

55

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Нийгмийн ажил

D092301

1

2024.06.20

56

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Хөдөлгөөн засал

D091501

1

2024.06.20

57

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Нүүр ам судлал

D091101

3

2024.06.20

58

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Биотехнологи

D051202

2

2024.06.20

59

Монгол улсын их сургууль

Хими

D053101

1

2024.06.20

60

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Олон улсын харилцаа

D022204

1

2024.06.21

61

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Гадаад хэлний орчуулга /Англи хэл/

D023101

2

2024.06.21

62

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Гадаад хэлний орчуулга /Хятад хэл/

D023101

1

2024.06.21

63

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Үйлдвэрлэлийн дизайн

D021203

1

2024.06.21

64

Соёл Урлагийн их сургууль

Дуулах урлаг

D021503

2

2024.06.21

65

Их засаг олон улсын их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

1

2024.06.21

66

Мандах их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

3

2024.06.21

67

Монгол улсын их сургууль

Банк

D041203

1

2024.06.21

68

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Маркетинг

D041401

1

2024.06.21

69

Төмөр замын дээд сургууль

Зүтгүүрийн аж ахуй

D104101

1

2024.06.21

70

Төмөр замын дээд сургууль

Вагоны аж ахуй

D104102

1

2024.06.21

71

Дотоод хэргийн их сургууль

Гэмт явдал судлал-эрх зүй

Е10320101

1

2024.06.21

72

Монгол улсын их сургууль

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

D011402

1

2024.06.21

73

Отгонтэнгэр их сургууль

Боловсрол судлал

F01110101

1

2024.06.21

74

Шихихутуг их сургууль

Эрх зүй

D042101

2

2024.06.20

75

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Цахилгаан холбоо

D061901

3

2024.06.21

76

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Утасгүй холбоо

D061902

2

2024.06.21

77

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Мэдээллийн систем

D061303

1

12/26/2024

78

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Мэдээллийн технологи

D061304

1

2024.12.26

79

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Программ хангамж

D061302

1

2024.12.26

80

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Системийн аюулгүй байдал

D061202

1

2024.12.26

81

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Сүлжээний технологи

D061903

1

2024.12.26

82

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Программ хангамж

D061302

1

2024.12.26

83

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Анагаах ухаан

D091201

2

2022.09.30

84

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, математикийн боловсрол

D011401

2

2023.09.30

85

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, математикийн боловсрол /Мэдээлэл зүй

D011401

2

2023.09.30

86

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, монгол хэл- уран зохиолын боловсрол

D011407

2

2025.06.04

87

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

3

2025.06.04

88

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол
/ хөгжмийн /

D011404

1

2025.06.04

89

Ховд их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

1

2025.06.04

90

Ховд их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

1

2025.06.04

91

Ховд их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

1

2025.06.04

92

Ховд их сургууль

Багш, математикийн боловсрол

D011401

1

2025.06.04

93

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

2

2025.06.04

94

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Эдийн засаг

D031101

1

2025.06.04

95

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

2

2025.06.04

96

Дотоод хэргийн их сургууль

Шүүх шинжилгээ- эрх зүй

D103204

1

2025.06.04

97

Дотоод хэргийн их сургууль

Хилийн алба- эрх зүй

D103802

1

2025.06.04

98

Дотоод хэргийн их сургууль

Цагдаагийн ажил- эрх зүй

D103201

1

2025.06.04

99

Дотоод хэргийн их сургууль

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл- эрх зүй

D103202

1

2025.06.04

100

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Эх барихуй

D091302

1

2025.06.04

101

Монгол улсын их сургууль

Биологи

F05110101

2

2025.06.04

102

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Хүнсний инженерчлэл

D072101

1

2025.06.04

103

Монгол улсын их сургууль

Бизнесийн менежмент

E04130201

1

2025.06.04

104

Отгонтэнгэр их сургууль

Бизнесийн удирдлага

D041301

1

2025.06.04

105

Эм Ай Ю дээд сургууль

Бизнесийн удирдлага

D041301

1

2021.06.04

106

Отгонтэнгэр их сургууль

Эрх зүй

D042101

2

2025.06.04

107

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, биеийн тамирын боловсрол

D011410 

1

2025.06.16

108

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол

D011406

1

2025.06.16

109

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, насан туршийн боловсрол

D011405

1

2025.06.16

110

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /орос хэл/

D011409

1

2025.06.16

111

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /хятад хэл/

D011409

1

2025.06.16

112

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /япон хэл/

D011409

1

2025.06.16

113

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /солонгос хэл/

D011409

1

2025.06.16

114

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Сэтгэл судлал

D031301

1

2025.06.16

115

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

Артиллери

D103102

1

2025.06.16

116

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

Цэргийн холбооны инженер

D103106

1

2025.06.16

117

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Программ хангамж

D061302

2

2025.06.16

118

Монгол улсын их сургууль

Компьютерын ухаан

D061301

1

2025.06.16

119

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Мэдээлэл зүй

D061101

2

2025.06.16

120

Монгол улсын Эрдмийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага

Е04130101

1

2025.06.16

121

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Төрийн удирдлага

D041303

2

2025.06.16

122

Отгонтэнгэр их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

2

2025.06.16

123

Их засаг олон улсын их сургууль

Эрх зүй

D042101

2

2025.06.16

124

Их засаг олон улсын их сургууль

Эрх зүй

Е04210101

1

2025.06.16

125

Монгол Улсын Консерватори

Дуулах урлаг

D021503

1

2025.06.16

126

Монгол Улсын Консерватори

Хөгжимдөх урлаг /үндэсний/

D021502

1

2025.06.16

127

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

График дизайн

D021202

1

2025.06.16

128

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

2

2025.06.16

129

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

1

2025.06.16

130

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

2

2025.06.16