Магадлан итгэмжлэлийн Дотоод чанарын баталгаажуулалт цуврал сургалтад Та бүхнийг урьж байна

1. Дотоод чанарын баталгаажуулалт-1 “Шинжээч оюутан” сэдэвт сургалт 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр 08:40-17:30 цагт Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Е-нээлттэй сургуулийн 405 тоотод болно.

Оюутнууд хуваариа энд дарж үзнэ үү.


2. Дотоод чанарын баталгаажуулалт-2 “Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл” сэдэвт сургалт 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр 14:30-18:30 цагт, 2017 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагт тус тус Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Е-нээлттэй сургуулийн 604 тоотод болно.

Сургуулиуд хуваариа энд дарж үзнэ үү.


3. Дотоод чанарын баталгаажуулалт-3 “Их дээд сургуулиудын удирдлагуудад зориулсан” сургалт 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ний өдөр 13:40-17:30 цагт Corporate Зочид Буудлын “Улаанбаатар” танхимд (5 давхар) болно.

Хөтөлбөрөө энд дарж үзнэ үү.


4. Дотоод чанарын баталгаажуулалт-4 “Мэргэжлийн зөвлөлийн сургалт” 2017 оны 12 дугаар сарын 19-21-ны өдрүүдэд 09:00-15:10 цагт тус тус Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Е-нээлттэй сургуулийн 405 тоотод болно.

Хөтөлбөрөө энд дарж үзнэ үү.


5. Дотоод чанарын баталгаажуулалт-5 “Шинжээч бэлтгэх” сэдэвт сургалт 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр 08:40-17:50 цагт, 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр 08:40-17:50 цагт Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Е-нээлттэй сургуулийн 604 тоотод болно.

Хөтөлбөрөө энд дарж үзнэ үү.