Мандах их сургуулийн "Санхүү" хөтөлбөрт Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаМандах их сургуулийн "Санхүү" бакалаврын хөтөлбөрт Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчид 05 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна. Тус хөтөлбөрийг 2014 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд эдүгээ 2 дахь төгсөлтөө хийгээд байна.