Маргад дээд сургуульд БМИҮЗ ийн шинжээчийн баг ажилж байнаМаргад дээд сургуульд БМИҮЗ ийн шинжээчийн багийг БСШУСЯны шинжээч Д.Баяр ахлан магадлан шинжлэх үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна

2020.05.25 Орхон аймаг