Монголын үндэсний их сургуульд магадлан итгэмжлэлийн шинжээч ажиллаж байна.

Монголын үндэсний их сургуульд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчийн баг хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна.