Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Багш, Нийгмийн ухааны боловсрол, Багш, Түүхийн боловсролын бакалаврын хөтөлбөрт шинжээчийн бага хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаМонгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Багш, Нийгмийн ухааны боловсрол, Багш, Түүхийн боловсролын бакалаврын хөтөлбөрт 6 дугаар сарын 3;4-ний өдрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг, шинжээчийн багийн ахлагчаар Ш.Ганхуяг ажиллаж байна.